logo
Privacy Policy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy Cię o sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych w związku z podjętym kontaktem e-mailowym:

  1. Przetwarzamy wyłącznie Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej i numer NIP.

  2. Jeżeli prześlesz nam potwierdzenie płatności za usługi - będziemy przetwarzać dodatkowo Twój numer rachunku.

  3. Administratorem danych osobowych jest SISTERHOOD AND SUN (Karolina Chudek i Wiola Chudek).

  4. Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy oraz realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umowy na Twoją rzecz.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.

  6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  8. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowo-rachunkowej, kancelarii prawnej.

SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN SISTERHOOD AND SUN